Tandartsen

tandarts

De afgelopen tien jaar hebben wij meer dan honderd artsen en fysiotherapeuten kunnen begeleiden naar hun nieuwe bestaan in Frankrijk en op een enkeling na werken en wonen ze er allemaal nog ! Een aantal onder hen vindt het leuk om u een dag of een paar dagen een ‘meeloopstage’ te bieden om aan den lijve te ondervinden hoe het is om in La Douce France te werken.

Nieuwkomers hebben vaak het idee dat het niet makkelijk zal zijn de Franse taal naar behoren te leren spreken. In onze ervaring is dat echter nooit een probleem. Wij werken samen met Emmanuelle Arnaud www.lefrancaisfaceaface.com. Deze professionele docent biedt intensieve trainingen aan van één of twee weken, afgestemd op uw beginniveau en uw specialisme. Deze training is één op één. Hierna zijn de meeste artsen klaar om te beginnen.

Tandartsen werken in Frankrijk of alleen of in groepsverband in de zogenaamde Maisons Médicales. Vaak zijn het de gemeentes die dergelijke panden laten bouwen waar artsen, fysiotherapeuten, thuiszorg en andere disciplines bij elkaar zitten en daarvoor een minimale huur betalen. Er zijn streken waar het tekort dusdanig is, dat de overheid nieuwkomers vijf jaar belastingvrijstelling geeft. Let op: dit geldt niet voor alle gebieden.

De investering is altijd een discussiepunt, maar steeds meer gemeentes en instellingen gaan zelf over tot aanschaf van stoel en andere benodigheden. Zij begrijpen ook dat een nieuwkomer uit een ander land niet meteen voor tonnen gaat investeren.

U kunt natuurlijk ook zelf een praktijk openen, daar waar u graag wilt zitten en alles zelf regelen. Daar bent u helemaal vrij in.

Een tandarts in Frankrijk is ‘liberaal’ en dat betekent zoveel als dat je zelf bepaalt wat je doet en hoeveel je werkt. In groepsverband worden daar wel afspraken over gemaakt, maar in grote lijnen bepaal je zelf het aantal uren en de indeling van consulten en vakanties. Je hebt geen verplichting om voor vervanger te zorgen bij vakantie of vrije dag.

Loondienstfuncties komen voor in ziekenhuizen of andere instellingen zoals bij de Mutualité Française die steeds vaker investeren in praktijken en tandartsen in loondienst nemen die dan verder geen organisatorische verantwoordelijkheid hebben. U werkt dan 35 uur per week en er is geen administratie te doen. U heeft dan betaalde vakanties en verzekeringen. Sommige tandartsen beginnen in loondienst om later over te stappen naar liberaal. Anderen blijven in loondienst omdat je dan meer tijd overhoudt om van het Franse leven te genieten.

De inschrijving voor nieuwe tandartsen verloopt via de Ordre des Dentistes en neemt ongeveer 4 maanden in beslag. Er wordt ook gekeken of uw frans op voldoende niveau is om met patiënten te kunnen communiceren. U ontvangt dan een inschrijfnummer (numero ADELI ou RPPS). Met dat nummer kunt u zich inschrijven bij de Caisse Maladie (ziekenfonds) als zorgverlener. Tevens schrijft u zich daar in voor de persoonlijke basisziektekostenverzekering van uzelf en uw gezin.

Dan volgt de inschrijving bij de URSAFF, de fiscale organisatie die voor u de sociale lasten berekent. En dan volgt nog de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij