Medisch specialisten

bedDe afgelopen tien jaar hebben wij meer dan honderd artsen en fysiotherapeuten kunnen begeleiden naar hun nieuwe bestaan in Frankrijk en op een enkeling na werken en wonen ze er allemaal nog! Een aantal onder hen vindt het leuk om u een dag of een paar dagen een ‘meeloopstage’ te bieden om aan den lijve te ondervinden hoe het is om in La Douce France te werken.

Nieuwkomers hebben vaak het idee dat het niet makkelijk zal zijn de Franse taal naar behoren te leren spreken. In onze ervaring is dat echter nooit een probleem. Wij werken samen met Emmanuelle Arnaud www.lefrancaisfaceaface.com. Deze professionele docent biedt intensieve trainingen aan van één of twee weken, afgestemd op uw beginniveau en uw specialisme. Deze training is één op één. Hierna zijn de meeste artsen klaar om te beginnen.

Medisch specialisten werken in Frankrijk of in loondienst in een publiek ziekenhuis of liberaal in een privé kliniek. Voor de patiënten is er geen verschil, zij kiezen voor de specialist ongeacht privé of publiek en het ziekenfonds vergoedt beiden gelijk.

Klinieken zijn meestal wat strakker georganiseerd en de ziekenhuizen hebben wat langere lijnen. Als zelfstandige bepaalt u zelf het aantal uren dat u werkt, en in het ziekenhuis bent u in loondienst voor een bepaald aantal uren. Meestal tussen de 35 en 48 uur, afhankelijk van contractsoort en diensten. Met betaalde vakanties, verzekeringen etc.

Werken als zelfstandige arts betekent dat u zelfstandig ondernemer wordt. U huurt een ruimte in een kliniek voor de consultaties en u opereert daar ook. Alle faciliteiten en kosten om te opereren worden verzorgd door de kliniek. Voor die service betaalt u een klein percentage van uw ‘operatie-omzet’. De activiteit voor de consulten is aan u hoe u dat wilt organiseren. Wel of geen secretaresse of iemand delen met een collega etc. Eventueel aanschaf van materiaal is ook voor uw kosten, alhoewel menig kliniek bereid is hierbij te helpen.

Wanneer u bent ingeschreven bij de Ordre des Médecins http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/questionnaireinscriptionordremedecins.pdf ontvangt u uw ‘numero RPPS’ (in de praktijk noemt men dit nog vaak ‘numero ADELI’). Met dat nummer kunt u zich inschrijven bij de Caisse Maladie (ziekenfonds) als zorgverlener. Tevens schrijft u zich daar in voor de persoonlijke basisziektekostenverzekering van uzelf en uw gezin.

Dan volgt de inschrijving bij de URSAFF, de fiscale organisatie die voor u de sociale lasten berekent. En dan volgt nog de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. De premie hiervan is afhankelijk van uw specialisme en uw chirurgische activiteit.

Frankrijk kent artsen in sector 1 (conventioneel) die de tarieven van het ziekenfonds volgen en daarvoor een gratis ziektekostenverzekering hebben (basis) voor het gehele gezin en sector 2 die vrije tarieven hanteren en waarbij een je de ziektekosten zelf betaalt en een hogere pensioenpremie geldt. Deze beslissing kunnen we later nog nemen.